transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Removal of dissolved brown algal phlorotannins using insoluble polyvinylpolypyrrolidone (PVPP).

Författare och institution:
Gunilla B. Toth (Institutionen för marin ekologi & Institutionen för marin ekologi, Tjärnö marinbiologiska laboratorium); Henrik Pavia (Institutionen för marin ekologi & Institutionen för marin ekologi, Tjärnö marinbiologiska laboratorium)
Publicerad i:
Journal of Chemical Ecology, 27 s. 1899-1910
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Postens nummer:
62566
Posten skapad:
2007-12-06 17:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007