transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sexual maturity of the edible crab (Cancer pagurus) in the Skagerrak and the Kattegat, based on reproductive and morphometric characters

Författare och institution:
Anette Ungfors (Institutionen för marin ekologi)
Publicerad i:
ICES Journal of Marine Sciences, 64 s. 318-327
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Nyckelord:
allometry, Cancridae, fecundity, gonad development, management, minimum landing size, size at maturity
Postens nummer:
62545
Posten skapad:
2007-12-06 16:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007