transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Psychological functioning in women with fibromyalgia: a grounded theory study.

Författare och institution:
Kerstin Wentz (-); Christopher Lindberg (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för kliniska nervsjukdomar); Lillemor R-M Hallberg (Institutionen för omvårdnad)
Publicerad i:
Health care for women international, 25 ( 8 ) s. 702-29
ISSN:
0739-9332
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The aim of this study was to elucidate psychological functioning and psychological processes in women with fibromyalgia. Twenty-one females with fibromyalgia (aged 26-72 years) were interviewed in-depth. The interviews were analysed in line with grounded theory. A core concept, "unprotected self," mirroring childhood conditions and adult psychological functioning, was identified. Intense activity or hypomanic helpfulness often was used as self-regulation in adult life. Later an increased exposure to mental load is accompanied by reduction of cognitive functioning and generalised pain. The phase of persistence of fibromyalgia is marked by reduction of cognitive functions, unprotected psychological functioning, and increased mental load as from crisis and somatic symptoms.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
Nyckelord:
Activities of Daily Living, Adaptation, Psychological, Adult, Aged, Anecdotes as Topic, Female, Fibromyalgia, complications, psychology, Humans, Middle Aged, Nursing Methodology Research, Quality of Life, Questionnaires, Self Concept, Stress, Psychological, etiology, Sweden, Time Factors, Women's Health
Postens nummer:
62541
Posten skapad:
2007-12-06 15:59
Posten ändrad:
2011-01-03 13:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007