transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Misery as Corporate Mission: User Imagery at the Nightclub The Spy Bar

Författare och institution:
Niklas Egels-Zandén (Gothenburg Research Institute (GRI) & Företagsekonomiska institutionen, Studier av organisation och samhälle); Ulf Ågerup (-)
Publicerad i:
L.A. Parrish (ed.) Business Ethics in Focus, s. 275-288
ISBN:
1-60021-684-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Nova Publishers
Förlagsort:
New York
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Ytterligare information:
Reprinted in M. W. Vilcox and T. O. Mohan (2007) Contemporary Issues in Business Ethics. Nova Publishers.
Postens nummer:
62533
Posten skapad:
2007-12-06 13:54
Posten ändrad:
2008-08-18 11:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007