transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Speech Motor Control in Parkinson's Disease: A comparison between a clinical assessment protocol and a quantitative analysis of mandibular movements

Författare och institution:
P Svensson (Odontologiska institutionen); Christer Henningsson (Odontologiska institutionen); S Karlsson (Odontologiska institutionen)
Publicerad i:
Folia Foniatr, 1993 ( 45 ) s. 157-164
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1993
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Oral protetik
Nyckelord:
Speech motor control, Parkinson's disease, clinical assessment, mandibular movements
Postens nummer:
62527
Posten skapad:
2007-12-06 13:27
Posten ändrad:
2007-12-06 13:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007