transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A sacrifice for the nation: Meanings of Rome in the Risorgimento

Författare och institution:
Åsa Boholm (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) & Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
Local Citizenship, M. Andrén (red.), s. 33-59
ISBN:
978-91-977278-0-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
CEFOS
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Nyckelord:
citizenship, public sector, italy, resorgimento
Postens nummer:
62509
Posten skapad:
2007-12-06 10:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007