transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Combination therapy in asthma - fixed or variable dosing in different patients?

Författare och institution:
Jan Lötvall (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för lungmedicin och allergologi)
Publicerad i:
Current Medical Research and Opinions, 20 ( 11 ) s. 1711-1727
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Lungmedicin och allergi
Postens nummer:
62469
Posten skapad:
2007-12-05 11:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007