transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Recurrent headache in children and adolescents]

Återkommande huvudvärk hos barn och tonåringar

Författare och institution:
Bo Larsson (-); Carl Dahlöf (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Orvar Eeg-Olofson (-); Åsa Fichtel (-); Katarina Laurell (-)
Publicerad i:
Läkartidningen, 104 ( 23 ) s. 1802-5
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
Nyckelord:
Adolescent, Child, Female, Headache, diagnosis, epidemiology, etiology, therapy, Headache Disorders, Primary, diagnosis, epidemiology, etiology, therapy, Humans, Incidence, Male, Migraine Disorders, diagnosis, epidemiology, etiology, therapy, Prevalence, Prognosis, Recurrence, Tension-Type Headache, diagnosis, epidemiology, etiology, therapy
Postens nummer:
62467
Posten skapad:
2007-12-05 11:01
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007