transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Background and treatment of migraine disease]

Migränsjukdomens bakgrund och behandling

Författare och institution:
Carl Dahlöf (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Lars Edvinsson (-)
Publicerad i:
Läkartidningen, 104 ( 23 ) s. 1806-10
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
Nyckelord:
Female, Humans, Male, Migraine Disorders, classification, diagnosis, epidemiology, therapy, Migraine with Aura, classification, diagnosis, epidemiology, therapy, Migraine without Aura, classification, diagnosis, epidemiology, therapy, Prevalence
Postens nummer:
62464
Posten skapad:
2007-12-05 10:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007