transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Process induced changes in IgE binding of the cow´s milk allergen

Författare och institution:
Britt-Marie Ehn (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för lungmedicin och allergologi)
ISBN:
91-631-5765-9
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Göteborgs Universitet. Akademisk avhandling 9 september. Licentiatexamen
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Datum för examination:
2004-09-09
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Invärtesmedicin
Postens nummer:
62411
Posten skapad:
2007-12-04 13:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007