transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

För ett lönande jordbruk. Ekonomi och estetik vid avfallsåtervinning i Göteborg 1860—1930

Författare och institution:
Ola Wetterberg (Institutionen för miljövetenskap och kulturvård, kulturvård)
Publicerad i:
Bruka, odla, hävda : odlingssystem och uthålligt jordbruk under 400 år,
ISBN:
91-89379-95-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Arkitekturteknik
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Jordbruksvetenskap ->
Agrarhistoria
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Teknikhistoria ->
Teknik och kultur
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Teknikhistoria ->
Teknik- och industrihistoria
Nyckelord:
renhållning, återvinning, recycling, renovation, history, urban technology, kommunalteknik, stadshistoria, historia, Sverige, odling, kommunalteknik
Postens nummer:
62341
Posten skapad:
2007-12-02 13:30
Posten ändrad:
2008-09-28 17:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007