transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Flerpartssamverkan i missbruksvården- Försöksprojekt i Umeå, Kristianstad och Göteborg.

Författare och institution:
Ewa Wikström (Företagsekonomiska institutionen); Mikael Löfström (Företagsekonomiska institutionen); Lennart Jansson (Förvaltningshögskolan); Ylva Mühlenbock (Förvaltningshögskolan); Sven Siverbo (Förvaltningshögskolan)
ISBN:
9172461462
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
BAS Förlag
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1998
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Postens nummer:
62323
Posten skapad:
2007-12-01 08:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007