transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Good Work in Sweden – Twilight Time? – an analysis of the debate following the closure of the alternative car production in Sweden.

Författare och institution:
Mikael Löfström (Företagsekonomiska institutionen); Svante Leijon (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
Paper prepared for the 11th Annual International Labour Process Conference, 31. March – 2. April, 1993. The University of Central Lancashire, England. ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1993
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
Postens nummer:
62312
Posten skapad:
2007-12-01 07:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007