transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Familjeterapins grunder. Ett interaktionistiskt perspektiv

Författare och institution:
Maths Lundsbye (-); Göran Sandell (Institutionen för socialt arbete); Peter Währborg (-); Tommie Fälth (Institutionen för socialt arbete)
ISBN:
91-27-08109-5
Antal sidor:
430
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Natur & Kultur
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
familjeterapi, system, kommunikation, process
Ytterligare information:
3 uppl.
Postens nummer:
62226
Posten skapad:
2007-11-27 19:30
Posten ändrad:
2012-01-26 15:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007