transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Principles for Multivariate Surveillance

Författare och institution:
Marianne Frisén (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Statistiska forskningsenheten)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Research report / Department of Statistics, ISSN 0349-8034; nr 2007:4
Antal sidor:
14
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Multivariate surveillance is of interest in industrial production as it enables the monitoring of several components. Recently there has been an increased interest also in other areas such as detection of bioterrorism, spatial surveillance and transaction strategies in finance. Several types of multivariate counterparts to the univariate Shewhart, EWMA and CUSUM methods have been proposed. Here a review of general approaches to multivariate surveil-lance is given with respect to how suggested methods relate to general statistical inference principles. Suggestions are made on the special challenges of evaluating multivariate surveillance methods.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Statistik
Nyckelord:
Surveillance, Multivariate
Postens nummer:
62182
Posten skapad:
2007-11-27 11:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007