transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vad är "det moderna"?

Författare och institution:
Håkan Thörn (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Häften för kritiska studier, 25 ( 4 ) s. s. 57-76
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1992
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
modernitet, modernisering, modernism, postmodernism, begreppshistoria
Postens nummer:
62109
Posten skapad:
2007-11-23 16:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007