transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Interpretation of subjective symptoms in double-blind placebo-controlled food challenges - interobserver reliability

Författare och institution:
M. Gellerstedt (-); Jenny Magnusson (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för lungmedicin och allergologi); U Gråjö (-); S. Ahlstedt (-); Ulf Bengtsson (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för lungmedicin och allergologi)
Publicerad i:
Allergy, 59 s. 354-356
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Invärtesmedicin
Postens nummer:
62071
Posten skapad:
2007-11-22 12:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007