transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effects of maternal food restriction and postnatal oxytocin treatment on insulin-like growth factor (IGF)-I and IGF binding protein-1 in male adult rat offspring

Författare och institution:
Hanna Olausson (Institutionen för medicin, avdelningen för klinisk näringslära); Moira Lewitt (-); Kerstin Brismar (-); Kerstin Uvnäs-Moberg (-); Annica Sohlström (-)
Publicerad i:
Nutrition Research, 26 s. 350-355
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Näringslära
Postens nummer:
62007
Posten skapad:
2007-11-21 10:46
Posten ändrad:
2008-12-12 10:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007