transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Satsning på svaga grupper ett hot mot välfärdsstaten

Författare och institution:
Arne Bigsten (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Torben Andersen (-); Karolina Ekholm (-); Jonas Vlachos (-)
Publicerad i:
Dagens Nyheter, ( 071119 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Nyckelord:
globalisering, välfärd
Postens nummer:
61987
Posten skapad:
2007-11-20 21:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007