transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Förmågor i förbindelse": Jack Common, George Orwell och arbetarklassen

Författare och institution:
Ronald Paul (Engelska institutionen)
Publicerad i:
Arkiv: för studier i arbetarrorelsens historia, ( 92 ) s. 42-56
ISSN:
0436-8919
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Nyckelord:
Arbetarklassen, Jack Common, George Orwell
Postens nummer:
61981
Posten skapad:
2007-11-20 17:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007