transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

If you say so...so what?

Författare och institution:
Inga-Lill Johansson (Företagsekonomiska institutionen, Externredovisning och företagsanalys); Thomas Polesie (Företagsekonomiska institutionen, Externredovisning och företagsanalys)
Publicerad i:
The art of science, s. 111-133
ISBN:
91-47-07733-6, 87-630-0159-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Liber AB
Förlagsort:
Malmö
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
61978
Posten skapad:
2007-11-20 15:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007