transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Erlang Workshop

Författare och institution:
Thomas Arts (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Bjarne Däcker (-)
Publicerad i:
Proceedings of the 2003 ACM SIGPLAN Workshop on Erlang,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Medieteknik ->
Information Technology
Postens nummer:
61970
Posten skapad:
2007-11-20 15:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007