transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Translating Erlang to mCRL

Författare och institution:
Thomas Arts (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Clara Benac Earle (-); Juan José Sánchez Penas (-)
Publicerad i:
In Proc. of Int. Conf. on Application of Concurrency to System Design,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Medieteknik ->
Information Technology
Postens nummer:
61968
Posten skapad:
2007-11-20 15:06
Posten ändrad:
2010-04-29 21:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007