transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Trace analysis of Erlang programs

Författare och institution:
Thomas Arts (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Lars-Åke Fredlund (-)
Publicerad i:
SIGPLAN Notices, 37 ( 12 ) s. 18-24
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Medieteknik ->
Information Technology
Postens nummer:
61959
Posten skapad:
2007-11-20 14:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007