transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Studies of patients with chronic alveolar hypoventilation

Författare och institution:
Catharina Dellborg (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för lungmedicin och allergologi)
ISBN:
91-628-6709-1
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Göteborgs Universitet. Akademisk avhandling 13 december
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Datum för examination:
2005-12-13
Lokal:
Sal Herman Krefting I, Sahlgrenska University Hospital, Göteborg, Sweden
Opponent:
Docent Eva Lindberg, Department of Respiratory Medicine and Allergology, Akademiska Hospital, Uppsala, Sweden
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Lungmedicin och allergi
Postens nummer:
61957
Posten skapad:
2007-11-20 14:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007