transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pragmatic markers in spoken interlanguage

Författare och institution:
Karin Aijmer (Engelska institutionen)
Publicerad i:
Worlds of Words. A tribute to Arne Zettersten, ed. Cay Dollerup, s. 173-190
ISBN:
ISSN 1502-7694
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Special issue of Nordic Journal of English Studies, 3(1)
Förlagsort:
Oslo
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
61916
Posten skapad:
2007-11-19 14:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007