transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gåtfullt begär

Vladimir Nabokov: "Lolita"

Författare och institution:
Mikela Lundahl (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria & Museion)
Publicerad i:
Dagens Nyheter, 20070707 s. 4-5
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Nyckelord:
Nabokov Lolita sexualitet begär
Postens nummer:
61914
Posten skapad:
2007-11-19 14:25
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007