transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Some trends in the development of English

Whatever happened to the Old English strong verbs?

Författare och institution:
Göran Kjellmer (Engelska institutionen)
Publicerad i:
Bergh, Gunnar, Jennifer Herriman and Mats Mobärg, An International Master of Syntax and Semantics. Papers presented to Aimo Seppänen on the occasion of his 75th birthday. Gothenburg Studies in English , 88 s. 117-128
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
61907
Posten skapad:
2007-11-19 13:22
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007