transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Review of Barbara Seidlhofer (ed), Controversies in Applied Linguistics

Författare och institution:
Sölve Ohlander (Engelska institutionen)
Publicerad i:
Moderna Språk, XCVIII s. 215–219
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
61900
Posten skapad:
2007-11-19 12:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007