transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Transformations of Galton--Watson processes and linear fractional reproduction

Författare och institution:
Fima Klebaner (-); Uwe Rösler (-); Serik Sagitov (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Adv. Appl. Prob., 39
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
Postens nummer:
61801
Posten skapad:
2007-11-15 16:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007