transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On the Path to Extinction

Författare och institution:
Peter Jagers (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU); Fima Klebaner (-); Serik Sagitov (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
PNAS, 104 s. 6107--6111
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
Postens nummer:
61798
Posten skapad:
2007-11-15 16:14
Posten ändrad:
2014-12-09 15:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007