transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Samtal över språk- och kulturgränser som mötesplats för varierande forskningsperspektiv

Författare och institution:
Inger Lindberg (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Nordand 6: sjätte konferensen om Nordens språk som andraspråk, s. 28
ISSN:
91-631-6051-X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Nyckelord:
Andraspråksinlärning
Postens nummer:
61768
Posten skapad:
2007-11-14 17:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007