transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Andraspråksinlärning som individuellt och kollektivt projekt

Författare och institution:
Inger Lindberg (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Svenskans beskrivning : [SvB.] 26, Förhandlingar vid Tjugosjätte sammankomsten för svenskans beskrivning, Uppsala den 25-26 oktober 2002, ( 26 ) s. 13
ISSN:
91-7382-782-7
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Postens nummer:
61759
Posten skapad:
2007-11-14 16:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007