transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cutaneous human papillomaviruses found in sun-exposed skin: Beta-papillomavirus species 2 predominates in squamous cell carcinoma

Författare och institution:
Ola Forslund (-); Thomas Iftner (-); Kristin Andersson (-); Bernt Lindelöf (-); Eva Hradil (-); Peter Nordin (-); Bo Stenquist (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för hud, plastik och öron); Reinhard Kirnbauer (-); Joakim Dillner (-); Ethel-Michele de Villiers (-)
Publicerad i:
Journal of Infectious Diseases, 196 s. 876-83
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Postens nummer:
61745
Posten skapad:
2007-11-14 14:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007