transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Elevplanen som text : om identitet, genus, makt och styrning i skolans elevdokumentation

Författare och institution:
Ingela Andreasson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Specialpedagogik)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Gothenburg studies in educational sciences / Acta Universitatis Gothoburgensis, ISSN 0436-1121 ; nr 259
ISBN:
9789173466004
Antal sidor:
219
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Datum för examination:
2007-09-28
Lokal:
i Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen, Hus A. Göteborgs Universitet
Opponent:
Professor Solveig Hägglund, Karlstads universitet
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
61722
Posten skapad:
2007-11-13 17:13
Posten ändrad:
2007-11-13 17:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007