transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Handlingskompetens eller inlärd hjälplöshet? Handlingskompetens eller inlärd hjälplöshet? Lärandeprocesser hos verkstadsindustriarbetare

Författare och institution:
Ingela Olsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Gothenburg studies in educational sciences / Acta Universitatis Gothoburgensis, ISSN 0436-1121 ; nr 253
Antal sidor:
244
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Datum för examination:
2007-04-13
Lokal:
Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen, hus A
Opponent:
Docent Svante Leijon, Göteborgs universitet
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
61715
Posten skapad:
2007-11-13 16:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007