transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Periferins stadslandskap ger chans till frihet och förändring

The Urban Peripheries

Författare och institution:
Gabriella Olshammar (Institutionen för miljövetenskap och kulturvård, kulturvård)
Publicerad i:
Miljöforskning, Formas, ( 2 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Bebyggelseforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Ekonomi, samhälle, regional planering, Bebyggelsens utformning och användning (stadsdel/grannskap)
Postens nummer:
61672
Posten skapad:
2007-11-13 12:35
Posten ändrad:
2008-01-23 15:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007