transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Letter to the Editor ZZI, 2007

Författare och institution:
Tomas Albrektsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi)
Publicerad i:
Zeitschr. Zahnärztl.Impl. 23, s. 60
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Biomaterial
Postens nummer:
61606
Posten skapad:
2007-11-12 10:29
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007