transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

RhoA-dependent vascular smooth muscle cell-specific transcription: adding diaphanous formins to the puzzle.

Författare och institution:
Erik Larsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Xianghua Zhou (Wallenberglaboratoriet & Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Levent Akyürek (Wallenberglaboratoriet & Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi)
Publicerad i:
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 27 ( 3 ) s. 448-9
ISSN:
1524-4636
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Animals, Carrier Proteins, metabolism, Cells, Cultured, Gene Expression Regulation, Mice, Muscle, Smooth, Vascular, metabolism, Rats, Sensitivity and Specificity, Serum Response Factor, metabolism, Signal Transduction, Transcription, Genetic, Vascular Diseases, physiopathology, rhoA GTP-Binding Protein, genetics, metabolism
Postens nummer:
61592
Posten skapad:
2007-11-12 08:45
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007