transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Alternativa former för examensarbete inom konstnärliga utbildningar och inom lärarutbildningen

Författare och institution:
Bengt Edström (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publicerad i:
I P. Emsheimer & Lindh, A. (red.), Från syfte till gestaltning: på väg mot vetenskaplighet i examensarbetet inom Särskild lärarutbildning, s. 91-98
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
lärarutbildning
Ytterligare information:
Antologin utgiven av SÄL II-projektet som ingår i SÄL-projekten (inkl KUT-projektet).
Postens nummer:
61566
Posten skapad:
2007-11-09 14:24
Posten ändrad:
2007-11-09 14:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007