transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nya åtgärder mot tropisk avskogning

Författare och institution:
Eskil Mattsson (Institutionen för geovetenskaper); Madelene Ostwald (Institutionen för geovetenskaper); Matilda Palm (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Miljömagasinet 28 sep 2007, ( 39 ) s. 2
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
avskogning, markanvändning, kompensationssystem
Postens nummer:
61562
Posten skapad:
2007-11-09 14:21
Posten ändrad:
2015-03-06 16:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007