transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

CFTR och slem - viktiga delar i vårt infektionsförsvar.

Författare och institution:
Gunnar C. Hansson (Institutionen för medicinsk och fysiologisk kemi)
Publicerad i:
CF Bladet, ( 1 ) s. 8-9
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
61534
Posten skapad:
2007-11-09 11:02
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007