transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Forskningsdata i öppna arkiv och universitetsarkiv: en förstudie vid Göteborgs universitet, Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet

Författare och institution:
Carin Björklund (Göteborgs universitetsbibliotek, Digitala biblioteket); Jörgen Eriksson (-)
Antal sidor:
45
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Den framväxande utvecklingen inom e-science innebär att forskarna även förväntas publicera de forskningsdata som är underlag för redovisningen av forskningsresulatet. Gör de det redan? Om inte - vilka invändningar kan forskarna tänkas ha? Arkiverar de forskningsdata på ett betryggande sätt? Vi frågade ett fyrtiotal forskare vid våra respektive lärosäten i en gemensam enkät. Vårt underlag är för litet för att vi ska kunna dra några definitiva slutsatser. Vi vågar ändå påstå att våra forskares svar inte skiljer sig nämnvärt från resultaten från internationella och större enkäter och studier. Forskarna är intresserade men har en milt avvärjande attityd. Det är en lång väg kvar med mycket arbete för alla i publiceringsprocessen. Skillnader i hur lång vägen blir tycks variera både mellan inom vetenskapsdisciplinerna. Det finns tecken som tyder på att forskare inom vissa områden inom de humanistiska och konstnärliga vetenskaperna är på väg att knappa in på det försprång naturvetare hittills haft. Vi har också försökt analysera vilken roll våra öppna arkiv och universitetsarkiv kommer att spela. Är det i dessa arkiv forskarna vill tillgängliggöra forskningsresultaten eller föredrar de stora internationella ämnesarkiv? Är länkning mellan olika digitala arkiv en framkomlig väg? Vi avslutar med några förslag till de första stegen på vägen för att visioner om e-science ska kunna bli verklighet.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
forskningdata, e-science
Ytterligare information:
Projektrapport till Kungl. biblioteket, Programmet för OpenAccess.se, Augusti 2007 http://www.kb.se/om/projekt/openaccess/
Postens nummer:
61479
Posten skapad:
2007-11-08 14:56
Posten ändrad:
2015-01-20 10:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007