transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A study of 275 retrieved Branemark oral implants

Författare och institution:
Pia Bolind (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna); Carina B. Johansson (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna); T. J. Balshi (-); B. Langer (-); Tomas Albrektsson (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för biomaterialvetenskap)
Publicerad i:
The International journal of periodontics & restorative dentistry, 25 ( 5 ) s. 425-37
ISSN:
0198-7569 (Print)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The aim of this report was to describe the bone tissue response to Branemark oral implants retrieved from patients. The material consisted of consecutively received Branemark threaded oral implants and related patient data provided by clinicians. The implant samples were processed into undecalcified sections for evaluation under the light microscope. The analysis demonstrated a lower percentage of bone-to-implant contact for the unloaded implants as compared to the loaded implants. When the threads were divided into four different regions, the loaded implants had a lower percentage of bone-contacting length at the thread top as compared to the other three regions.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Biomaterial
Nyckelord:
Adaptation, Psychological, Adult, Aged, Aged, 80 and over, Alveolar Bone Loss/etiology, Dental Implantation, Endosseous/adverse effects, *Dental Implants/adverse effects, Dental Prosthesis, Implant-Supported, Dental Restoration Failure, Device Removal, Female, Humans, Male, Middle Aged, *Osseointegration, Surgical Wound Infection, Weight-Bearing
Postens nummer:
61362
Posten skapad:
2007-11-07 15:26
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007