transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Internationalizing Media Studies. A Nordic Perspective

Författare och institution:
Ulla Carlsson (Nordicom (-2012))
Publicerad i:
Internationalising Media Studies, Westminster University, London, 14-16 September 2006,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Nyckelord:
medieforskning, internationalisering
Postens nummer:
61361
Posten skapad:
2007-11-07 15:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007