transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Modernitet och "revolution. Den franska revolutionens symboliska innebörder

Författare och institution:
Håkan Thörn (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Historisk tidskrift, ( 1 ) s. s. 44-79
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1994
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
modernitet, revolution, franska revolutionen
Postens nummer:
61352
Posten skapad:
2007-11-07 14:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007