transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sociala rörelser och globalisering: Folkrörelsesverige i Sydafrika

Författare och institution:
Håkan Thörn (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Sociologisk Forskning, ( 2 ) s. s. 3-31
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1996
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
sociala rörelser, folkrörelser, Sydafrika, bistånd, demokrati
Postens nummer:
61350
Posten skapad:
2007-11-07 14:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007