transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hur påverkas våra barn av våld i medierna?

Författare och institution:
Cecilia von Feilitzen (Nordicom (-2012))
Publicerad i:
Medievåld - hur påverkar det våra barn? Barnläkare i Uppsala/Uppsala universitet, 9 april, Uppsala,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
medievåld, påverkan, barn
Postens nummer:
61330
Posten skapad:
2007-11-07 14:25
Posten ändrad:
2011-04-05 11:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007