transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

. “Kombinationssyndromet”. En litteraturoversigt med kommentarer.

Författare och institution:
Sigvard Palmqvist (-); Gunnar E Carlsson (Odontologiska institutionen); Bengt Öwall (-)
Publicerad i:
Tandlægebladet, 108 s. 498-504
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
annat
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Oral protetik
Ytterligare information:
Dansk version av artikel som publicerades i J Prosthet Dent 2003;90:270-275.
Postens nummer:
61187
Posten skapad:
2007-11-06 14:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007