transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dissociative Recombination of Ammonia Cluster Ions: Cross Sections and Branching Ratios

Författare och institution:
Jenny Öjekull (Institutionen för kemi)
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Datum för examination:
2006-06-05
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
61110
Posten skapad:
2007-11-05 15:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007